Besucher :
Bilder
Et is immer widder schön, wenn Karneval un dat kegele op eene Dach falle, dann wird sich jeschmink und maskiert un dann Fire mir op de Bahn. Bilderche sin och widder jemaht….
Karneval 2014
Klick hier Klick hier
Et is immer widder schön wenn Karneval un dat kegele op eene Dach falle,dann wird sich geschminkt und maskiert un dann fire mir op de Bahn. Freue uns öwer de schöne Musik, singe und drinke eene mit un wenn dann noch en Neun fällt, dann schreie mir Helau Helau Helau Bilderche sin och widder jemaht